Strategi- og forretningsudvikling i praksis (kursus og strategiplan)

Få udarbejdet en strategi- og handlingsplan og bliv mere konkurrencedygtig

Målgruppe

Ledere i mindre og mellemstore virksomheder samt ledere af afdelinger/forretningsenheder i større virksomheder.

Dette kursus er for dig, der gerne vil kende og afprøve arbejdsmetoderne i strategi- og forretningsudvikling og lære at bruge den tilhørende værktøjskasse. Du får en strategiplan med hjem og vil fremover kunne arbejde målrettet med forretningsudvikling.

Formål med kurset

Formålet med kurset er, at deltagerne tilegner sig og afprøver en arbejdsstruktur og ”værktøjskasse” til strategi- og forretningsudvikling. Med hjem fra kurset har deltagerne en færdig strategiplan for et eller flere strategiske fokusområder i egen virksomhed.

Kurset er tilpasset ledere i mindre og mellemstore virksomheder samt ledere af forretningsenheder i større virksomheder. Struktur og ”værktøjskasse” vil sætte deltagerne i stand til efter kurset selv at arbejde videre med virksomhedens udvikling. Hermed kan de skabe overblik over virksomhedens situation, udpege nye fremtidsmål samt udarbejde en strategi- og handlingsplan, der sikrer implementeringen af de besluttede tiltag.

Dit udbytte

 • Du får en struktur, hvormed du kan arbejde målrettet med forretningsudvikling.
 • Du får en “strategiværktøjskasse”, der indeholder de nødvendige redskaber til udviklingen af virksomhedens strategi og forretningsmodel fra analyse til færdig strategi- og handlingsplan.
 • Du får afprøvet struktur og værkstøjskasse under kyndig vejledning og erfaringsudveksling med øvrige kursister.
 • Du bliver en endnu dygtigere leder.

Virksomhedens udbytte

 • En leder, der arbejder strategisk og målrettet med virksomhedens udvikling.
 • En leder, der omsætter idéer og analyse til konkret handling.
 • En virksomhed, der udvikler sig i takt med omverdenen.
 • En færdig strategiplan for et eller flere strategiske fokusområder.
 • En virksomhed, der er konkurrencedygtig og formår at tiltrække og fastholde rentable kunder.

Kursusindhold og -forløb

Kursets længde: 4 x 1 dag. De fire kursusdage afholdes med ca. 2 ugers mellemrum.

Underviser: Jesper Salling/Quo Vadis Forretningsudvikling

1. dag:

 • Hvorfor er forretningsudvikling vigtig?
 • Introduktion til virksomhedens forretningsmodel – udviklingstrekanten
 • Introduktion til strukturen i forretningsudvikling og skabelon for strategi- og handlingsplan
 • Værktøjer til analyse af virksomhedes situation og muligheder
 • Værktøjer til analyse af virksomhedens produkt – det første element i forretningsmodellen
 • Introduktion til hjemmeopgave: analyse af virksomhedens situation og muligheder, analyse af virksomhedens produkt samt udarbejdelse af mål og handlingsplan
Mellem 1. og 2. kursusdag tilbydes et fælles onlinemøde med henblik på spørgsmål/sparring om hjemmeopgaver.

2. dag:

 • De enkelte kursusdeltageres hjemmearbejde præsenteres og diskuteres i plenum
 • Værktøjer til analyse af virksomhedens produktion – det andet element i forretningsmodellen
 • Introduktion til hjemmeopgave: analyse af virksomhedens produktion samt udarbejdelse af mål og handlingsplan
Mellem 2. og 3. kursusdag tilbydes et fælles onlinemøde med henblik på spørgsmål/sparring om hjemmeopgaver.

3. dag:

 • De enkelte kursusdeltageres hjemmearbejde præsenteres og diskuteres i plenum
 • Værktøjer til analyse af virksomhedens salg – det tredje element i forretningsmodellen
 • Introduktion til hjemmeopgave: analyse af virksomhedens salg, mål og handlingsplan
Mellem 3. og 4. kursusdag tilbydes et fælles onlinemøde med henblik på spørgsmål/sparring om hjemmeopgaver.

4. dag:

 • De enkelte kursusdeltageres hjemmearbejde præsenteres og diskuteres i plenum
 • Strategi- og handlingsplanen færdiggøres
 • Strategi- og handlingsplanen:
 • Hvordan sikres det, at det ikke bliver ved snakken?
 • Hvilke faldgrupper findes i strategiimplementering?
 • Hvordan sikres det, at alle i virksomheden bidrager til implementeringen af planen?
 • Hvordan sikres det, at virksomheden i fremtiden arbejder målrettet med forretningsudvikling?


Pris 17.200 kr ekskl. moms pr. deltager.
Hvis du har deltaget på introduktionskurset inden for det sidste år, trækker vi kursusgebyret fra i prisen.

Der er ikke planlagt kurser pt – ring til os på:
Telefon: 62 20 30 40


Se også Strategi- og forretningsudvikling i praksis (introduktion)