Strategi- og forretningsudvikling i praksis (introduktion)

Bliv mere konkurrencedygtig

Målgruppe

Ledere i mindre og mellemstore virksomheder samt ledere af afdelinger/forretningsenheder i større virksomheder.

Dette minikursus er for dig, der gerne vil kende de grundlæggende arbejdsmetoder i strategi- og forretningsudvikling og lære at bruge en basisværktøjskasse, så du kan komme i gang med strategiarbejdet og udvikle din virksomhed.

Indhold

 • Hvad er en forretningsmodel, og hvorfor er den afgørende for virksomhedens succes?
 • Cyklus i forretningsudvikling – virksomhedens struktur for forretningsudvikling.
 • Virksomhedens muligheder og udfordringer: Hvordan udpeger man dem?
 • Virksomhedens strategiske mål: Hvilke og hvordan fastlægges de?
 • Virksomhedens strategi- og handlingsplan: Hvordan udarbejdes den?
 • Hvordan fører man planerne ud i virkeligheden?
Varighed: 3 timer

Dit udbytte

 • Du får en struktur, så du kan arbejde målrettet med forretningsudvikling.
 • Du får et redskab til at skabe overblik over virksomhedens situation og muligheder.
 • Du bliver præsenteret for de 8 forandringshåndtag, der skal drejes på, når du vil håndtere virksomhedens situation og udnytte mulighederne.
 • Du får et enkelt værktøj til at gøre mål og strategi til virkelighed.
 • Du bliver en endnu dygtigere leder.

Virksomhedens udbytte

 • En leder, der arbejder strategisk og målrettet med virksomhedens udvikling.
 • En leder, der omsætter idéer og analyser til konkret handling.
 • En virksomhed, der udvikler sig i takt med omverdenen.
 • En virksomhed, der er konkurrencedygtig og formår at tiltrække og fastholde rentable kunder.